• slide1
  • slide2
  • full screen slider
  • slide4

مایع تنظیم کننده موتور MOTOR TUNE UP

مزایای مایع تنظیم کننده موتور

1- محافظت از موتور

2- کاهنده مصرف سوخت

3- پاک کننده موتور

4- پاک کننده سوپاپ

5- پاک کننده انژکتور

6- پاک کننده شمع خودرو

توضيحات : 

اين مايع تنظيم كننده موتور بوده و اصطلاحا از ريپ زدن موتور جلوگيري كرده و باعث نرم كاركردن آن مي شودو با بهبود عملكرد موتور مشكلات كاركرد نامنظم آن را از بين برده و صداي موتور را كاهش مي دهد. همچنين يكي ديگر از مزاياي اين محصول شستشوي سوپاپ ها بوده و به علت كمك به باز وبسته شدن كامل سوپاپ ها  علاوه بر اكسيژن رساني به موقع و كافي در زمان باز شدن سوپاپ ها ، با بسته شدن كامل سوپاپ ها از هدر رفت سوخت جلوگيري كرده و باعث مصرف شدن كل مخلوط سوخت و هوا گشته و به توليد حداكثر نيرو مي انجامد. همچنين با افزايش عدد اكتـان سوخت مقاومت بنزين را در برابر فشار و احتراق پيش از موعد بـالا برده و با آزاد كردن حداكثري انرژي بـاعث كاهش مصرف سوخت شده و قدرت مـوتور را بـالا مي بـرد.ضمنا از ايجادرسوب و پلاك در سيستم  سوخت رساني،داخل محفظه احتراق ، روي دريچه هاي انژكتور و شمع موتور جلوگيري مينمايد.  اين مايع با پاك كردن رسوب و دوده ايجاد شده روي شمع ها باعث برقراري جرقه زني مداوم مي شود و اصطلاحا از تك كار كردن موتور جلوگيري مي نمايد جرقه زني مستمر از هدر رفت سوخت داخل محفظه احتراق(خام سوزي)ممانعت به عمل مي آورد و باعث احتراق كامل سوخت و توليد نيروي كامل مي گردد. اين عمل با بهره وري كامل مخلوط سوخت و هوا و آزاد سازي انرژي آن  منجر به كاهش مصرف سوخت مي شود.  از مزاياي ديگر اين محصول به علت شستشوي انژكتور و جلوگيري از ايجاد جرم و پلاك بر روي آن باعث پاشش كامل تر سوخت داخل محفظه شده و اين عمل به سبب احتراق كامل سوخت عامل توليد نيروي حداكثري شده و توان و شتاب خودرو را بالا مي برد. ضمنا خودرو هاي داراي موتور تميز نرمتر كاركرده و سوخت كمتري مصرف مي كنند.

اکتان بوستر 310 سی سی

اکتان بوستر یک محصول چند منظوره است که عدد اکتان بنزین را افزایش می دهد و درجه بهسوزی سوخت های بنزینی را افزایش می دهد. همچنین در خودروهائی که تکنولوژی ساخت موتور آنها درجه اکتان بالائی را نیاز دارند، این محصول قطعاً می تواند نیاز آنها را تأمین نماید. مصرف اکتان بوستر به استارت خوردن راحت تر خودرو در هوای سرد کمک می نماید. همچنین باعث پاکسازی کامل مسیر سیستم احتراق می گردد.